Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılarımız www.tassar.com.tr adresindeki üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Satış Sözleşmesi MERCANLAR MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. ( Bundan sonra kısaca ’SATICI’ olarak anılacaktır) ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

Madde 1 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İs bu sözleşmenin konusu SATICI’nın, MÜŞTERİ’ye satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; ve yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeksizin değişiklik gösterebilmektedir. SİTE’de yapılan/yapılacak değişiklikler muteberdir.

Madde 2 : TARAF BİLGİLERİ

SATICI BILGILERI

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan : MERCANLAR MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No:10, İç Kapı No: 1, Beylikdüzü/İSTANBUL

Web Adresi : www.tassar.com.tr

E-posta Adresi : info@tassar.com.tr

Telefon : +90 212 875 44 55

Faks : +90 212 876 67 42

Tüm üyeler :MERCANLAR MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş .’nin e-ticaret mağazası www.tassar.com.tr ’ye üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı T.C. : .................

Kimlik No : .................

Teslimat Adresi : .................

Telefon : .................

E-posta : .................

Madde 3 : ÜRÜN VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürün Açıklaması : .................

Adet : .................

Birim Fiyatı : .................

Ara Toplam (KDV Dahil) : .................

Kargo Tutarı Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı : .................

Teslimat Adresi : .................

Teslim Edilecek Kişi : .................

Fatura Adresi : .................

Sipariş Tarihi : .................

Teslimat Tarihi : .................

Teslim Şekli : .................

Madde 4 : GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alici veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Teslimat bilgilendirme formunda belirtilen koşullar aynen geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kalmadığı kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde nakliye masrafları da ALICIYA ait olmak üzere, SATICI ya göndermek zorundadır.

4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçimlik haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem SİTE’de kayıtlı bulunan elektronik posta aracılığı ile ALICI’ ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.8. ALICI ve/veya ALICInin teslimat yapılmasını istediği kisi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin teslim anında veya tüketici mevzuatı kapsamındaki ayıp ihbar süresi içinde arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler Satıcıya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.

4.9. Is bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) info@tassar.com.tr adresine ulaştırıldıktan sonra, SATICI onayı ile geçerlilik kazanır.

Madde 5 :CAYMA HAKKI:

5.1. Alici, sözlesme konusu ürürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkina sahiptir. Cayma hakkinin kullanilabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanilmamis ve ambalajinin zarar görmemis olmasi sarttir.

5.2. Bu hakkin kullanilmasi halinde, 3. kisiye veya Aliciya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildigine dair kargo teslim tutanagi örnegi ile satis faturasi aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulasmasini takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInin kredi karti hesabina iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girisimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksakliklardan dolayi SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasinin aslinin gönderilmemesi durumunda katma deger vergisi ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir. Ayrica, niteligi itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanimlik ürünler, kopyalanabilir yazilim ve programlar, hizli bozulan veya son kullanim tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Her türlü üründe cayma hakkinin kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanilmamis olmasi sartina baglidir.

Madde 6 : YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili satıcı ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda, hukuki yollara başvurabileceklerdir. Değeri iki bin dörtyüz Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin altıyüz onTürk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin dörtyüz Türk Lirası ile üç bin altıyüz on Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu durumda Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Madde 7 : SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

"Tüm bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir." İlgili yönetmeliğin 5. Maddesinin 3.fıkrası gereği bu eklemenin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARINI kabul, taahhüt ve beyan eder.


Ücretsiz Kargo
200 TL üzerinde tüm siparişlerde ücretsiz kargo

Para İade Garantisi
30 gün içinde para iade

7/24 Online Destek
7/24 müşteri desteği

Online Ödeme Güvenliği
SSL Güvenlik Sertifikası