Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

1.KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Bundan sonra kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.

1.2. Bu SİTE’ de sunulan MERCANLAR MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. – Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No:10, İç Kapı No: 1, Beylikdüzü/İSTANBUL, MARMARA KURUMLAR VD. -6160410479 (Bundan sonra kısaca "MERCANLAR MUTFAK" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi MERCANLAR MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi MERCANLAR MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.’ye aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını MERCANLAR MUTFAK gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve yayın tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE’nin içeriğindeki hizmetlerinden faydalanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, MERCANLAR MUTFAK tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan/yapılacak her türlü değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. SİTE ’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği MERCANLAR MUTFAK dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.TANIMLAR

2.1. SİTE: MERCANLAR MUTFAK tarafından içeriği belirlenen çerçevede çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: MERCANLAR MUTFAK’dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, MERCANLAR MUTFAK tarafından üyelikleri onaylanarak MERCANLAR MUTFAK’a üyeliği kabul edilen her gerçek ve/veya tüzel kişidir. Bundan sonra kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış gerçek kişiler kimlik bilgileri ile SİTE’de belirtilen üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen TTK.’nın ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel kişi bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve tüzelkişilikleri adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ’ye verilmez.

2.3. KULLANICI : MERCANLAR MUTFAK web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAY : ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından MERCANLAR MUTFAK ’a SMS kısa mesaj göndermesi ile MERCANLAR MUTFAK.’ın KULLANICI ’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK : SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE ’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK : SİTE ’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler bütünüdür.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ : SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MERCANLAR MUTFAK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE ’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve bunlara sınırlı olmamak üzere sistem güncellemesi ile talep edilebilecek diğer vs bilgilerdir.

3.HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. MERCANLAR MUTFAK’ın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle yürürlükte bulunan Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. MERCANLAR MUTFAK’ın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; MERCANLAR MUTFAK’a ait www.tassar.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde ,yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi, borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından TASSAR OTOMASYON adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. MERCANLAR MUTFAK, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin içeriğini, kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ’de yayınlamasıyla, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların MERCANLAR MUTFAK tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. MERCANLAR MUTFAK, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE de yayınlamasıyla yürürlüğe girmiş addedilir.

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, MERCANLAR MUTFAK’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamakta olup, içerikleri ile ilgili de MERCANLAR MUTFAK’ın herhangi bir ad altında içerik sağlayıcı olarak dahi sorumluluğu bulunmamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında MERCANLAR MUTFAK’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların veya ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. MERCANLAR MUTFAK bu tür link verilen web SİTE’lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, MERCANLAR MUTFAK’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. MERCANLAR MUTFAK, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MERCANLAR MUTFAK’ın SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE ’deki, yüklenmeye ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI ’nın veya ÜYE ’nin kendi sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve/veya ÜYE ’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MERCANLAR MUTFAK sorumlu değildir. KULLANICI veya ÜYE veya üçüncü kişiler bu hususları kabul ederler. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MERCANLAR MUTFAK sorumlu değildir.

4.4. MERCANLAR MUTFAK, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE ’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE ’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Her türlü değişiklik, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

4.5. MERCANLAR MUTFAK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.6. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MERCANLAR MUTFAK’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, MERCANLAR MUTFAK çalışanlarının ve yöneticilerinin, MERCANLAR MUTFAK yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. MERCANLAR MUTFAK, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.7. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve/veya ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, MERCANLAR MUTFAK ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MERCANLAR MUTFAK’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.8. İşbu SİTE ’nin sahibi MERCANLAR MUTFAK’tır. Bu SİTE ’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE ’nin sunumu MERCANLAR MUTFAK’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE ’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code, kaynak kodlarının, tasarım hakları, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, 3D veya diğer dosyaların, katalogların, broşürlerin ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MERCANLAR MUTFAK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, haksız rekabet eylemlerinde bulunmayacağını, marka ve/veya tasarım haklarını ihlal etmeyeceğini, her türlü Fikri ve Sınai Hakları’nı ilhal etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, MERCANLAR MUTFAK hizmetlerini, MERCANLAR MUTFAK bilgilerini MERCANLAR MUTFAK’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MERCANLAR MUTFAK’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve MERCANLAR MUTFAK’ın yazılı onayı ile mümkündür.

4.9. MERCANLAR MUTFAK, SİTE üzerinden KULLANICI ’lar ve ÜYE ’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MERCANLAR MUTFAK aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE ’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilileceğini KULLANICI ve ÜYE kabul eder.

4.10. KULLANICI ’lara ve ÜYE ’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak MERCANLAR MUTFAK için veya onun adına hareket eden üçüncü taraflara veya MERCANLAR MUTFAK’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere paylaşılır.

4.11. SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde MERCANLAR MUTFAK tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde MERCANLAR MUTFAK; MERCANLAR MUTFAK hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, logoları, ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

MERCANLAR MUTFAK, SİTE ’ye erişilmesi, SİTE ’nin ya da SİTE ’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MERCANLAR MUTFAK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE ’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE ’nin kullanılması ile MERCANLAR MUTFAK’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6.DEVİR

MERCANLAR MUTFAK, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MERCANLAR MUTFAK, işbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MERCANLAR MUTFAK açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MERCANLAR MUTFAK’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul İli Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MERCANLAR MUTFAK’ın, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9.YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu 4 sayfa ve 9 ana maddeden ibaret www.tassar.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, MERCANLAR MUTFAK tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI ’lar ve ÜYE ’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MERCANLAR MUTFAK, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


Ücretsiz Kargo
200 TL üzerinde tüm siparişlerde ücretsiz kargo

Para İade Garantisi
30 gün içinde para iade

7/24 Online Destek
7/24 müşteri desteği

Online Ödeme Güvenliği
SSL Güvenlik Sertifikası